ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020. година

Правилник о уређивању поступка Јавне набавке у ФК ”Раднички” 1923 Д.О.О.


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.6/20 – Набавка услуге осигурања имовине


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.5/20 – Набавка услуге осигурања возила


Централизована јавна набавка мале вредности бр 1.2.7/20 – Набавка услуге техничког прегледа возила


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.4/20 – Набавка услуге ФТО


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.9/20 – Набавка услуге интернета


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.1.1/20 – Набавка електричне енергије


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.3/20 – Набавка услуге одржавања хигијене


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.1.2/20 – Набавка канцеларијског материјала


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.1.4/20 – Набавка средстава за хигијену


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.1.3/20 – Набавка горива


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.8/20 – Набавка услуге фиксне телефоније


Jавна набавка мале вредности бр 1.2.1/20 – Набавка услуге ресторанске исхране спортиста


Јавна набавка мале вредности бр 1.2.2/20 – Набавка услуге превоза


P