ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2020. година

Правилник о уређивању поступка Јавне набавке у ФК ”Раднички” 1923 Д.О.О.


Jавна набавка мале вредности бр 1.2.1/20 – Набавка услуге ресторанске исхране спортиста


Јавна набавка мале вредности бр 1.2.2/20 – Набавка услуге превоза