ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2019. година


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.6/19 – Набавка услуге осигурања имовине


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.5/19 – Набавка услуге осигурања возила


Централизована јавна набавка мале вредности бр 1.2.7/19 – Набавка услуге техничког прегледа возила


Јавна набавка мале вредности бр 1.2.2-1/19 – Набавка услуге превоза спортиста


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.4/19 – Набавка услуге физичког обезбеђења


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.2.3/19 – Набавка услуге одржавања хигијене


Јавна набавка мале вредности бр 1.2.8/19 – Набавка услуге смештаја са појачаном исхраном за спортисте током летњих припрема


Јавна набавка мале вредности бр 1.1.4/19 – Набавка спортске опреме


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.1.2/19 – Набавка горива


Централизована јавна набавка отворени поступак бр 1.1.1/19 – Набавка канцеларијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр 1.2.1/19 – Набавка услуге ресторанске исхране спортистаСписак


Јавна набавка мале вредности бр 1.2.2/19 – Набавка услуге превоза спортиста

P