ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2021. година

Правилник о уређивању поступка Јавне набавке у ФК ”Раднички” 1923 Д.О.О.


План јавних набавки за 2021. годину

План набавки на које се ЗЈН не примењује

Jавна набавка отворени поступак бр ЈН-1/2021 – Набавка услуге превоза спортиста


P