ponedeljak, 18. februar, 2019.

Kodeks ponašanja

KODEKS PONAŠANJA OMADINSKE

ŠKOLE  FK RADNIČKI 1923

FK „Radnički 1923“ je mesto kvalitetnog rada, međusobnog uvažavanja i tolerancije.

Članovi Omladinske škole „Radnički 1923“ su deca koja već u najranijem dobu pokazuju interes za sport kako bi što kvalitetnije razvili svoje veštine kroz svrsishodan i dobro planiran trening. Škola fudbala „Radnički 1923“ je mesto međusobne komunikacije između trenera, sportista i roditelja.

U Omladinskoj školi „Radnički 1923“ zaposleni su visoko obrazovani kadrovi iz sfere sporta kao i specijalisti sportske medicine. Kako bi poboljšali kvalitet međusobne komunikacije između trenera, sportista i roditelja, kao i kvalitet trenažnog procesa kod trenera i kod mladih fudbalera FK „Radnički 1923“ je pripremio Kodekse ponašanja istih.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

KODEKS TRENERA

Na treningu
■ Trener je nosilac kvaliteta rada na treningu.
■ Trener dolazi najmanje 20 minuta pre početka trenažnih aktivnosti, a odlazi poslednji.
■ Trener je obavezan da svaki trening radi u sportskoj opremi.
■ Za svakodnevne aktivnosti trener uz pomoć dece preuzima i vraća opremu u ekonomat.
■ Aktivno učestvuje i vodi trening (demonstracija elemenata tehnike i taktike).
■ Objašnjenja i demonstracije moraju biti jasna i dostupna svakom detetu.
■ Trener sprovodi aktivan nadzor nad decom sa kojom radi.
■ Za vreme treninga posvećen je radu sa decom, ne koristi mobilni telefon, niti komunicira sa roditeljima.
■ Poštuje sebe, decu s kojom radi, kao i njihove roditelje.
■ Poštuje dogovorene odluke Omladinske škole „Radnički 1923“ o rasporedu i mestu održavanja trenažnih aktivnosti i utakmica.
■ Poštuje hijerarhiju Omladinske škole „Radnički 1923“ i sprovodi odluke direktora.
■ Obavezno i aktivno učestvuje u radu i ostalim aktivnostima Omladinske škole „Radnički 1923“.

Na utakmici
■ Svojim primerenim ponašanjem i vođenjem utakmice daje primer deci i službenim licima (sudijama, delegatima i dr.).
■ Služi se pedagoškim jezikom i rečnikom u komuniciranju sa svim akterima utakmice.
■ Utakmicu vodi uredno obučen u sportsku opremu.

Na putovanjima (autobus, hotel)
■ Prvi dolazi na zakazano mesto i odlazi poslednji.
■ Održava red i disciplinu na potrebnom nivou.

Na javnim mestima
■ Svojim ponašanjem ne šteti ličnom ugledu i ugledu kluba.
■ Vodi računa o svom izgledu (oblačenje, održavanje lične higijene).
■ Pokazuje svoju odanost i lojalnost prema klubu bez ustručavanja u svim kontaktima sa pojedincima i institucijama.
■ Ne ulazi u kontakte i saradnju s osobama i institucijama koje mogu štetiti radu i ugledu kluba.
■ Svojim delovanjem i ponašanjem na javnom mestu je uzor svima.

 

KODEKS SPORTISTA – POLAZNIKA ŠKOLE FUDBALA

Na treningu
■ Dolazi na trening najkasnije 15 min pre početka, oblači sportsku opremu i izlazi na teren u tačno zakazano vreme.
■ Tokom treninga je aktivan i motivisan.
■ Sluša trenera na treningu.
■ Pravovremeno s trenerom komunicira o svim pitanjima vezanim za trening.
■ Ukoliko nije u mogućnosti doći na trening, na vreme obaveštava svog trenera.
■ Izostanak igrača sa treninga mora pismeno opravdati roditelj ili lekar kluba.

Na utakmici
■ Dolazi na vreme na svaku utakmicu.
■ Ukoliko nije u mogućnosti doći na utakmicu o tome na vreme obaveštava
trenera ili sekretara. Razlog nedolaska mora biti opravdan.
■ Sluša trenera na utakmici.
■ Na utakmici se ponaša u duhu fair play-a.
■ Poštuje protivnika, sudije, službene osobe i gledaoce.
■ Dostojanstveno i mirno prihvata poraz, a takođe dostojanstveno i mirno slavi pobedu.

 

KODEKS RODITELJA

■ Za vreme treninga i utakmica roditeljima nije dozvoljen ulazak na sportske objekte FK “Radnički 1923“ kao i u službene prostore kluba.
■ Roditelji mogu posmatrati utakmice svoje dece isključivo sa tribina.
■ Pre, za vreme i posle utakmica i treninga ne savetuje trenera kako da radi svoj posao.
■ Ne dobacuje nedolične komentare deci, trenerima, delegatima i drugim službenim licima kao i roditeljima druge dece.
■ Ne pokušava biti trener svome detetu za vreme utakmice.